Σύνθεση τηλεόρασης 1.50x2.10 σε 10 χρωματισμούς βακελίτη και επιθυμητές διαστάσεις

Τιμή :  €349
   
επιστροφή στην αρχή